Soutěž o nájem NP prodejna, sklad, Vršovická 1461/64, 227 m2

0442688-2803202408
Prodejní
ukončená
4 400 Kč
1 350 Kč
minimální sazba za 1 m2/rok
30 000 Kč
28.03.2024 09:00
28.03.2024 13:30
  • Podrobné informace
  • Popis
  • Mapa
  • Přílohy
  • Virtuální prohlídka
  • Odkazy

Kontakt

Městská část Praha 10
Ing. Josef Klogner, MBA
Tel.: , +420 267 093 255
E-mail: josef.klogner@praha10.cz

Vyhlašovatel

Městská část Praha 10
Praha 10
Vršovická 1461/64
Anglická
20.03.2024 14:00
1.NP
227 m²
v bloku
obytná - obchodní
asfaltová
MHD
211386564/5500
Termíny prohlídek:
9.3.2024 od 10,00 do 11,00 hod.
Sraz účastníku prohlídky, před předmětem aukce

Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje: V termínu od 28.2. 2024 do 20. 3. 2024 do 14,00 hod. Veřejnou soutěž na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor zakončenou elektronickou aukcí dne 28.3.2024. Požadované nejnižší podání v Aukci bude rovno Minimálnímu nájemnému za m2/rok.