Jak se účastnit aukce, dražby a výběrového řízení

Účastnit se aukce, dražby nebo výběrového řízení se může každý, kdo se přihlásí nebo požádá o vstup do elektronické síně. V případě, že není elektronická síň vypsána, může zájemce požádat dražebníka o její vypsání a to odesláním žádosti o účast. Po splnění všech náležitostí ke vstupu do elektronické aukce, dražby nebo výběrového řízení je povinnen dražebník udělit vstup dražiteli do elektronické síně.

Postup přihlášení a odeslání žádosti:

  1. Vyhledejte příslušnou zakázku ve výpisu inzerce.

  2. Přejděte do detailu zakázky.

  3. Podle typu zakázky klepněte na tlačítko Chci se účastnit ... (aukce, dražby,VŘ) a pokračujte dále podle průvodce účasti.

  4. Máte-li již vytvořenou registraci, přihlašte se a následně požádejte o účast.

  5. Nemáte-li vytvořenou registraci, zaregistrujte se. Vytvoříte si tak účet, pomocí kterého se můžete účastnit veškerých pořádaných aukcí, dražeb a výběrových řízení na portále aukcí. K tomuto vm stačí pouze jedna registrace.

Po odeslání žádosti můžete stav schválení účasti a vstupu do elektronické síně průběžně kontrolovat ve vašem profilu.