Výběrové řízení na prodej NJ 1939/13

044982-0510201515
Jednací řízení s uveřejněním
ukončená
4 257 890 Kč
nepožaduje se
14.09.2015 11:00
05.10.2015 11:00
  • Podrobné informace
  • Popis
  • Mapa
  • Přílohy
  • Virtuální prohlídka
  • Odkazy

Kontakt

Městská část Praha 10
Nikola Aronová (byty), Ing. Josef Klogner, MBA (nebyty)
Tel.: 267 093 249 (byty), 267 093 255 (nebyty)
E-mail: nikola.aronova@praha10.cz

Praha 10
Průběžná 1939/58
Obálka - elektronicky
05.10.2015 11:00
05.10.2015 11:00
05.10.2015 11:00
cihla
dobrý
osobní
5
1
246 m²
v bloku
obytná - obchodní
ano
155+91
230V
asfaltová
silnice
6015-2000733369/0800

Termíny prohlídek:

22.9.2015 10,30-11,00
29.9.2015 10,30-11,00
Před prodávanou nemovitostí, Správní firma CENTRA, a.s tel: 274 774 573
Předmět prodeje zasahuje do 2 popisných čísel objektu: Adresa, podlaží, metráž: 
Průběžná 1939/58 1.NP 155 m2 Průběžná 1940/60 1.PP 91 m2
Předmětem výběrových řízení a případného následného prodeje jsou nebytové jednotky včetně odpovídajícího spoluvlastnického podílu na společných částech domu, jehož velikost je určena v prohlášení vlastníka, a včetně stejného podílu na zastavěném pozemku a pozemku funkčně souvisejícím (dále souhrnně též jen "jednotka" popř. "nebytová jednotka").