Soutěž o nájem bytu 2+1, ul. Brigádníků , 54m2

0442376-0709202203
Prodejní
ukončená
17 500 Kč
7 400 Kč
30 000 Kč
07.09.2022 09:00
07.09.2022 15:40
  • Podrobné informace
  • Popis
  • Mapa
  • Přílohy
  • Virtuální prohlídka
  • Odkazy

Kontakt

Městská část Praha 10
Nikola Aronová (byty), Ing. Josef Klogner, MBA (nebyty)
Tel.: 267 093 249 (byty), 267 093 255 (nebyty)
E-mail: nikola.aronova@praha10.cz

Praha 10
Brigádníků 1819/19
Anglická
31.08.2022 14:00
skelet
4.NP
54 m²
v bloku
obytná - obchodní
8
2+1
MHD
6015-2000733369/0800
Termíny prohlídek:
17. 8. 2022 od 16:00 hod. do 18:00 hod.
Sraz účastníku prohlídky, před předmětem aukce

Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje: V termínu od 10.8. 2022 do 31. 8. 2022 do  14:00 hodin VEŘEJNOU SOUTĚŽ o nájem obecních bytů zakončenou elektronickou aukcí.

Minimální cena za 1 m2/BJ byla stanovena ve výši 140,-Kč/m2/měsíc (dále jen „Minimální nájemné“). Požadované nejnižší podání v Aukci bude rovno Minimálnímu nájemnému za m2 dle výměry Bytů (dále jen „Nejnižší podání“).