VŘ na pronájem nebytové jednotky ul. V Předpolí - kancelář

0441842-0701201921
Jednací řízení bez uveřejnění
ukončená
750 Kč
Minimální sazba za 1 m2/rok, nabídka se řídí dle podmínek VŘ
nepožaduje se
03.11.2018 00:00
07.01.2019 10:00
  • Podrobné informace
  • Popis
  • Mapa
  • Přílohy
  • Virtuální prohlídka
  • Odkazy

Kontakt

Městská část Praha 10
Nikola Aronová (byty), Ing. Josef Klogner, MBA (nebyty)
Tel.: 267 093 249 (byty), 267 093 255 (nebyty)
E-mail: nikola.aronova@praha10.cz

Praha 10
V Předpolí 1303/1
Obálka
07.01.2019 10:00
07.01.2019 10:00
skelet
dobrý
jiné
1. PP
24 m²
v bloku
obytná - obchodní
NP 502
veřejná kanalizace
230V
asfaltová
silnice

Termíny prohlídek:

27. 11. 2018 (10:00 hod. - 10:15 hod.);
13. 12. 2018 (14:00 hod. - 14:15 hod.)

Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje: V termínu od 01.11. 2018 do 07.01. 2019

do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor. Správce níže uvedené nemovitosti: AUSTIS správa s.r.o, Vršovická 1429/68, Praha 10, tel.: 271 730 303,702 029 671.