VŘ na pronájem nebytové jednotky - provozovna

0441322-3101201734
Jednací řízení bez uveřejnění
ukončená
750 Kč
Minimální sazba za 1 m2/rok, nabídka se řídí dle podmínek VŘ
nepožaduje se
28.12.2016 15:00
31.01.2017 10:00
  • Podrobné informace
  • Popis
  • Mapa
  • Přílohy
  • Virtuální prohlídka
  • Odkazy

Kontakt

Městská část Praha 10
Nikola Aronová (byty), Ing. Josef Klogner, MBA (nebyty)
Tel.: 267 093 249 (byty), 267 093 255 (nebyty)
E-mail: nikola.aronova@praha10.cz

Praha
V Předpolí 1304/3
Obálka
31.01.2017 10:00
31.01.2017 10:00
cihla
dobrý
1.PP
25,00 m²
v bloku
obytná - obchodní

Termíny prohlídek:

Datum a čas prohlídky: Datum a čas prohlídky: po telefonické domluvě se správcem
Před pronajímanou nemovitostí
Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje:
V termínu od 22. 12. 2016 do 31. 01. 2017 , do 10:00 hodin
VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor. 
Správce níže uvedené nemovitosti: AUSTIS správa s.r.o, Vršovická 1429/68, Praha 10, 
tel.: 271 730 303,