VŘ na pronájem nebytové jednotky - Kancelář

0441321-3101201704
ukončená
750 Kč
nepožaduje se
28.12.2016
15:00 Minimální sazba za 1 m2/rok, nabídka se řídí dle podmínek VŘ
31.01.2017 10:00
  • Podrobné informace
  • Popis
  • Mapa
  • Přílohy
  • Virtuální prohlídka
  • Odkazy

Kontakt

Městská část Praha 10
Nikola Aronová (byty), Ing. Josef Klogner, MBA (nebyty)
Tel.: 267 093 249 (byty), 267 093 255 (nebyty)
E-mail: nikola.aronova@praha10.cz

Praha
V Předpolí 1303/1
31.01.2017 10:00
cihla
dobrý
-1
24 m²
v bloku
obytná - obchodní
Termíny prohlídek:
Datum a čas prohlídky: Datum a čas prohlídky: po telefonické domluvě se správcem

Úřad městské části Praha 10 vyhlašuje: V termínu od 22. 12. 2016 do 31. 01. 2017 , do 10:00 hodin VEŘEJNOU NABÍDKU na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor. Správce níže uvedené nemovitosti:  AUSTIS správa s.r.o, Vršovická 1429/68, Praha 10, tel.: 271 730 303,