Dobrovolná dražba souboru pohledávek

Praha 5
003401-49DD2012
Dobrovolná
Anglická
ukončená
Nejnižší podání7 000 000 Kč
400 000 Kč
50 000 Kč
Podrobné informace
05.04.2012
10:00
Dokumenty ke stažení
ikona Dražební vyhláška
ikona Znalecký posudek
Popis
Předmětem dražby je soubor pohledávek v celkovém objemu 88.897.024,26 Kč. Soubor pohledávek byl rozdělen do ...

Předmětem dražby je soubor pohledávek v celkovém objemu 88.897.024,26 Kč. Soubor pohledávek byl rozdělen do dvou bloků. Do bloku s označení a) a do bloku s označením b).

 

Pohledávky - Blok a).

23 ks nepromlčených pohledávek společnosti KRUH PRAHA a.s., se sídlem Křížová 41, 150 00 Praha 5, IČ: 496 89 592, v celkové hodnotě 83.045.756,11 Kč za subjekty Boss engineering, spol. s r.o., Michal Časar, Domov pro seniory Zahradní Město, ENVIROTREND, spol. s r.o., GM CONSTRUCTION s.r.o., Kamil Kalenský, KURINEC s.r..o., LÖFFLER, spol. s r.o., Metrostav a.s., Městská část Praha 6, MiTOPO s.r.o., OHL ŽS, a.s., Milan Ponížil, SAX, spol. s r.o., Společenství vlastníků domu Malátova 509/4, Jan Štoural, TEKTON CZ s.r.o., 3 K Praha, spol. s r.o., UNIX spol. s r.o., VELMA s.r.o., VK-STAVPOL, spol. s r.o., ZÜBLIN stavební společnost s ručením omezeným, Good Food s.r.o.

 

Tento blok nepromlčených pohledávek je rozdělen do dílčích segmentů a ohodnocen podle následujících kriterií.

 

aa)   Podnikatelské subjekty právnické osoby, u nichž s dostupných účetních údajů byl zjištěn dostatečný objem majetku   a úroveň tvorby zisku pro úhradu dlužné částky, jedná se o společnosti BOOS engineering, spol. s r.o. (náklady na odstraněni reklamace bytu Květinková 13 – koeficient 1,0), ENVIROTREND, spol. s r.o. (uplatněna sankce za pozdní předání díla, veden soudní spor – koeficient 0,5 prokázáni pohledávky závisí na úspěchu soudního sporu), Metrostav a.s. (pozastávky, očekává se uplatněni reklamaci a protiplnění ze strany dlužníka – koeficient 0,5), OHL ŽS, a.s. (pozastávky – předpoklad provedeni úhrad se zpožděním, koeficient 1,0), UNIX spol. s r.o. (nedoplatek faktury – koeficient 1,0) a ZŰBLIN stavební společnost s ručením omezeným (pozastávky - koeficient 0,8).

 

 

Dlužník                                                                               Výše pohledávky                          Koeficient             Hodnota pohledávky

BOOS engineering, spol. s r.o.               18164358                      23 350,00                                        1,00                         23 350,00

ENVIROTREND, spol. s r.o.                    63495678                   608 744,05                                         0,50                      304 372,03

Metrostav a.s.                                           00014915                   768 345,01                                         0,50                      384 172,51

OHL ŽS, a.s.                                            46342796                    652 943,55                                         1,00                      652 943,55

UNIX spol. s r.o.                                       41187784                      38 807,25                                         1,00                        38 807,25

ZŰBLIN stavební společnost s ručením

omezeným                                                43874835                    263 875,21                                         0,80                      211 100,17

Celkem                                                                                       2 356 065,07                                                                   1 614 745,50

 

ab)   Podnikatelské subjekty právnické osoby, u nichž s dostupných účetních údajů nebyl zjištěn rozsah majetku a úroveň tvorby zisku pro úhradu dlužné částky (pohledávky v menším objemu do 150 tis. Kč), kde je předpoklad jejich budoucí úhrady. Jedná se o společnosti GM CONSTRUCTION s.r.o. (nedoplatek faktury – koeficient 1,0), KURINEC s.r.o. (odstraněni vzniklých reklamaci a jejich přeúčtování na dlužníka – koeficient 0,8), Good Food s.r.o. (koeficient 1,0), LOFFLER, spol. s r.o. (neoprávněně vyúčtovaná sankce dlužníkem - koeficient 0,7) a VELMA s.r.o. (odstraněni vzniklých reklamací a jejich přeúčtování na dlužníka – koeficient 0,8).

Dlužník                                                                             Výše pohledávky                        Koeficient                Hodnota pohledávky

GM CONSTRUCTION s.r.o.                 27445216                     23 100,00                                    1,00                                23 100,00

KURINEC s.r.o.                                     27878856                        2 613,00                                    0,80                                 2 090,40

Good Food s.r.o.                                   27572994                        6 214,18                                    1,00                                 6 214,18

LOFFLER, spol. s r.o.                           15890775                    135 949,28                                    0,70                               95 164,50

VELMA s.r.o.                                         25699792                       8 679,00                                     0,80                                  6 943,20

Celkem                                                                                     176 555,46                                                                          133 512,28

 

ac)   Podnikatelské subjekty právnické osoby, u nichž s dostupných účetních údajů nebyl zjištěn rozsah majetku a úroveň tvorby zisku pro úhradu dlužné částky (pohledávky ve velkém objemu nad 150 tis. Kč), kde je vysoké riziko realizace budoucí úhrady. Jedná se o společnosti MiTOPO s.r.o. (sankce za porušení smlouvy, soudně dosud nevymáháno – koeficient 0,25), SAX, spol. s r.o. (sankce za porušeni smlouvy, soudně dosud nevymáháno – koeficient 0,25), TEKTON CZ s.r.o. (odstoupeni od smlouvy, problematika provedených úhrad za dodavku výtahu - koeficient 0,50), 3 K Praha, spol. s r.o. (vyúčtování sankcí, oproti dlužník uplatňuje nákladové položky - koeficient 0,5) a VK-STAVPOL, spol. s r.o. (vyúčtování smluvní pokuty, dlužník disponuje minimálním majetkem předpoklad nízké výtěžnosti – koeficient 0,05).

Dlužník                                                                              Výše pohledávky                       Koeficient                 Hodnota pohledávky

MiTOPO s.r.o.                                        28164121                   9 264 831,00                                 0,25                           2 316 207,75

SAX, spol. s r.o.                                     62417606                   2 971 838,57                                 0,25                              742 959,64

TEKTON CZ s.r.o.                                 26034701                   1 625 571,80                                 0,50                              812 785,90

3 K Praha, spol. s r.o.                           45243638                    2 152 832,21                                 0,50                           1 076 416,11

VK-STAVPOL, spol. s r.o.                    63471876                  39 341 064,00                                 0,05                           1 967 053,20

Celkem                                                                                    55 356 137,58                                                                    6 915 422,60

 

ad)  Podnikatelské subjekty fyzické osoby, u nichž nebyl zjištěn rozsah majetku pro úhradu dlužné částky, kde je  vysoké  riziko realizace budoucí úhrady. Jedná se o subjekty Michal Časar (neuhrazení platby za koupi bytu a nebytového prostoru, sankce za porušení smlouvy, soudně vymáháno – koeficient 0,50), Kamil Kalenský (uhrazena záloha na nákup materiálu, který následně nebyl dodán, soudně dosud nevymáháno – koeficient 0,20), Milan Ponížil (vyfakturovány práce, které nebyly provedeny, dosud soudně nevymáháno - koeficient 0,10) a Jan Štoural – zednické a obkladačské práce (faktura za rekonstrukci objektu v majetku dlužníka – koeficient 1,0).

Dlužník                                                                              Výše pohledávky                       Koeficient                 Hodnota pohledávky

Michal Časar                                                                              960 400,00                                   0,50                                480 200,00

Kamil Kalenský                                      12634441                    1 389 239,18                               0,20                                 277 847,84

Milan Ponížil                                           45134626                    1 138 173,00                              0,10                                 113 817,30

Jan Štoural - zednické a obkladačské

práce                                                       16558533                        16 659,19                               1,00                                   16 659,19

Celkem 3 504 471,37 888 524,33

 

 

 

ae)   Subjekty s vysokou bonitou (městské části, organizace zřízená magistrátem, společenství vlastníků bytových jednotek) u nichž nebyl zjišťován rozsah majetku pro úhradu dlužné částky a je předpoklad vyrovnání všech dlužných plateb. Jedná se o Společenství vlastníků domu Malátova 509/4 (neuhrazení faktury z roku 2010, soudně dosud vymáháno – koeficient 0,90), Domov pro seniory Zahradní město (neuhrazení faktury z roku 2009, soudně dosud vymáháno – koeficient 0,80) a Městská část Praha 6  (městskou časti vyúčtována penalizace následně započtena proti pohledávce společnosti KRUH PRAHA a.s. byla souden 1. stupně zamítnuta, nyní se řeší odvolání, podaná žaloba na předmětné pohledávky, výsledek sporu spíše ve prospěch věřitele – koeficient 0,75).

Dlužník                                                                                   Výše pohledávky                           Koeficient            Hodnota pohledávky

Společenství vlastníků domu Malátova

509/4                                                       71222308                        921 689,60                                         0,90                         829 520,64

Domov pro seniory Zahradní Město      70878030                   12 120 586,27                                         0,80                      9 696 469,02

Městská část Praha 6                             00063703                     8 610 250,76                                         0,75                      6 457 688,07

Celkem                                                                                       21 652 526,63                                                                     16 983 677,73

 

Pohledávky – Blok b).

26 ks promlčených pohledávek společnosti KRUH PRAHA a.s., se sídlem Křížová 41, 150 00 Praha 5, IČ: 496 89 592, v celkové hodnotě 5.851.268,15 Kč za subjekty AB-CONSULT-TZB, s.r.o., ATELIER ALTÁN, spol. s r.o., BARTO a.s., EGEMA s.r.o., ECON stavební a.s., ECOOP Bohemia s.r.o., INTERINVEST

Celý popis
Kontakt na makléře

REXIM REALITY s.r.o

Ing. Jan Kříž
Tel.: 739 110 177
next prev
Leden - 2020
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Partneři
Reality Ihned
Praha 10 Katastr Ihned Lustrace Ihned adSYSTEM Gaudens