Dobrovolná dražba elektronická pozemků v Břeclavi

Břeclav
Břeclav
0032016-683DDE2020
Dobrovolná
Anglická
QI investiční společnost, a.s.
ukončená
Nejnižší podání1 600 000 Kč
480 000 Kč
10 000 Kč
ano
Podrobné informace
15.06.2020
www.portalaukci.cz/rexim
09:00
2107747330/2700
Prohlídky
04.05.2020 v 10.00 hod
29.05.2020 v 10.00 hod
Sraz zájemců o prohlídku je na cestě, na hranici pozemků parc. č. 3020/3 a parc. č. 3709/15. GPS: 48°46'18.49
Dokumenty ke stažení
ikona Dražební vyhláška
ikona List vlastnictví
ikona Městský úřad Břeclav-územně plánovací informace k pozemkům
ikona Registrace a čestné prohlášení-fyzická osoba
ikona Registrace a čestné prohlášení-právnická osoba
ikona Registrace a čestné prohlášení-SJM
ikona Registrace a čestné prohlášení-společné vlastnictví
ikona Znalecký posudek
Popis
Z listu vlastnictví vyplývá, že se jedná o pozemky zemědělského půdního fondu, druhu orná půda a pozemky ...

Z listu vlastnictví vyplývá, že se jedná o pozemky zemědělského půdního fondu, druhu orná půda a pozemky ostatní plochy se způsobem využití jako ostatní komunikace a manipulační plocha. Z doložené informace oddělení územního plánování Městského úřadu Břeclav vyplývá, že pozemky p. č. 3020/3, 3025/16, 3025/17, 3025/170, 3025/182, 3025/184, 3041/82, 3709/15 a 3712/65, k.ú. Břeclav, jsou zahrnuty v územním plánu jako pozemky stavební. 

Jedná se o pozemky situované uprostřed obdobných pozemků, v současné době zemědělského půdního fondu, mimo zastavěné území obce, bez možnosti napojení na inženýrské sítě. Jde o celkem devět pozemkových parcel o plošné výměře od 25 do 2748 m2. Pozemky svojí návazností tvoří de facto tři plochy půdorysu přibližně protáhlého obdélníka o rozměrech cca 12 – 13 m, délky cca 110 a 2 x 214 m. 

Podle platného územního plánu sídelního útvaru Břeclav se pozemek parc. č. 3020/3 nachází ve dvou plochách určených pro bydlení, funkční typ Bv – „smíšená zóna bydlení + menší řemeslná výroba a služba bez dopadu na obytné prostředí“, které jsou od sebe odděleny veřejně prospěšnou stavbou označenou Tk 12 propojení ulice Lidická se sběrnou komunikací (tzv. malým obchvatem). Pro předmětné plochy bydlení je stanovena výšková hladina s maximálním počtem podlaží 2. Pozemek se nachází mimo současné zastavěné území města.

Pozemky parc. č. 3025/16, 3025/17, 3025/170, 3025/182, 3025/184, 3041/82 a 3709/15 se podle platného Územního plánu sídelního útvaru Břeclav nachází v ploše určené pro bydlení, funkční typ Bv – „smíšená zóna bydlení + menší řemeslná výroba a služba bez dopadu na obytné prostředí“. Pro předmětné plochy bydlení je stanovena výšková hladina s maximálním počtem podlaží 2.

Pozemek parc. č. 3712/65 se podle platného Územního plánu sídelního útvaru Břeclav nachází v ploše dopravní obsluhy území – ostatní plochy a prostranství. Pozemek se nachází mimo současné zastavěné území města.

Bližší informace k předmětu dražby jsou obsaženy ve znaleckém posudku, který bude k dispozici na webových stránkách dražebníka.

 

S předmětem dražby nejsou spojena žádná omezení vlastnického práva.

Celý popis
Mapa
Kontakt na makléře

REXIM REALITY s.r.o

Jan Ing. Kříž
Tel.: 739110177
next prev
Květen - 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Partneři
Reality Ihned
Praha 10 Katastr Ihned Lustrace Ihned adSYSTEM Gaudens