E-aukce pohledávky

0032003-655EA2020
Prodejní
Anglická
SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. v likvidaci
ukončeno
Nejnižší podání10 000 000 Kč
500 000 Kč
50 000 Kč
100 000 Kč
Prohlídky
03.01.2020 v 10:00
06.01.2020 ve 13:00
Podrobné informace
10.01.2020 14:00
10.01.2020 14:30
10.01.2020 23:00
2108859932/2700
Dokumenty ke stažení
ikona Aukční vyhláška
ikona Dodatek č.1. k aukční vyhlášce
ikona SOLIDEUS, investiční fond-výpis z OR
ikona Usnesení Městského soudu v Praze-zrušení s likvidací
Popis
 Předmětem E-aukce je pohledávka za dlužníkem JUDr. Michalem Kroftou, dat. nar. 24. 11. 1969 Bytem Levá 392/19, ...

 Předmětem E-aukce je pohledávka za dlužníkem JUDr. Michalem Kroftou, dat. nar. 24. 11. 1969 Bytem Levá 392/19, 147 00 Praha 4 – Podolí.

Společnost SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. uzavřela s dlužníkem JUDr. Michalem Kroftou dne 13.11.2018 Smlouvu o úvěru,  na základě které byl JUDr. Michalu Kroftovi, jakožto úvěrovanému, poskytnout úvěr v celkové výši 10.000.000,- Kč. Následně byl uzavřen Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze dne 31.01.2019, kterým byla splatnost úvěru prodloužena do 28.02.2019. 

Následně byla s JUDr. Kroftou uzavřena dne 30.04.2019 dohoda o uznání dluhu, ve které neodvolatelně a bezpodmínečně uznal svůj dluh, skládající se z částky 10.000.000,- Kč jakožto poskytnutého úvěru a dále z částky 1.025.021,45 Kč tvořené smluvním úrokem za poskytnutý úrok a smluvní pokutou. Celkovou dlužnou částku ve výši 11.025.021,45 Kč se JUDr. Krofta zavázal v dohodě o uznání dluhu uhradit nejpozději do 30.06.2019 na bankovní účet společnosti SOLIDEUS, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Dohoda o uznání dluhu byla rovněž zajištěna notářským zápisem N 351/2019, NZ 526/2019 ze dne 30.04.2019 se svolením k vykonatelnosti. 

Vzhledem k tomu, že dlužník k datu 30.06.2019 svůj závazek nesplnil, byl dne  03.07.2019 podán exekuční návrh na základě notářského zápisu, a to na částku 11.305.240,75 Kč, která je tvořena výše zmíněnou částkou 11.025.021,45 Kč a smluvním úrokem ve výši 280.219,30 Kč. Na základě tohoto byla s proti dlužníkovi zahájena exekuce, která je vedena JUDr. Ondřejem Hanákem, Ph.D., soudním exekutorem Exekutorského úřadu Praha 5 pod sp.zn. 147 EX 810/19.

Celý popis
Kontakt na makléře

REXIM REALITY s.r.o

Ing. Jan Kříž
Tel.: 739 110 177

levý banner

next prev
Září - 2022
Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Partneři
Reality Ihned
Praha 10 Katastr Ihned Lustrace Ihned adSYSTEM Gaudens